אין יותר יפה מזה שהחוץ מתחיל לדבר עם הפנים… מתחילים בשתילות של העצים הבוגרים: ליצ’י, שיזף, הדרים, אלונים וכמובן זית אחד אצילי חייבים!!! אך זוהי רק ההתחלה לה לה לה לה….

צילום פנורמי של אדריכלות נוף
שילוב עצי זית
צילום הנוף מהגינה
עיצוב כניסה לגינה
עיצוב הגינה

Share This: