זה מתחיל בקרקע… עובר לטקסטורה… ואז מגיע לשחקים… השמיים הם הגבול גם בעיצוב… יום טוב לכולם!!!

יוצאים לעבודה בשטח
השמיים הם הגבול
עיצוב פנים בגורדי שחקים

Share This: