פרויקט מרתק של בית פרטי המתוכנן ומעוצב בימים אלו על ידי משרדינו. הפרויקט מתוכנן על מגרש בהרי ירושלים והנו בעל טופוגרפיה משתנה של מבני טרסות. הקונספט הורכב ונבע ממאפייני האתר שמכיל מרכיבי פיתוח שטח תוך שימוש באבני לקט מקומית שמוקמו בתהליך הפיתוח של השכונה. קיר אבן חדש במתכונת זהה נבנה בלב המבנה, כאשר הוא חוצה אותו ע”י טרסה פנימית ומייצר דו שיח בין החללים הציבוריים לאלו הפרטיים. תכנון קומת הכניסה התבסס על הרחבת המושג “מרפסת נוף”.

שילוב טופוגרפיה ונוף בבית פרטי
שילוב טופוגרפיה ונוף בבית פרטי
שילוב טופוגרפיה ונוף בבית פרטי
שילוב טופוגרפיה ונוף בבית פרטי
שילוב טופוגרפיה ונוף בבית פרטי
שילוב טופוגרפיה ונוף בבית פרטי

Share This: