אדריכלות נוף

אדריכלות נוף
אדריכלות נוף
בית במושב
בית במושב
עיצוב בריכות שחייה
עיצוב בריכות שחייה

אדריכלות נוף

התכנון מקשר בין האדם, חלל פנים, מבנה והסביבה לכדי יצירה הרמונית אחת בעלת מורכבות שונה. דייר הבית חווה את  אדריכלות הנוף כמערכת המשכית לחלל הפנים המגיבה בו זמנית לנתוני האתר וגם לתכנון המבנה. האתגר הוא עיצוב ותכנון מערכת אשר מגיבה לא רק למבנה ומערכת חללי הפנים כי אם גם לשטח הנופי הסובב את המתחם התכנוני.

התכנון לרוב מנסה להמשיך את מאפייני הקרקע הטבעיים תוך פגיעה מזערית בהם ויחד עם זאת מחפש ומוצא משמעות חדשה בין צורך וחוויה אנושית. אדריכלות הנוף בהתאם לרעיון התכנוני ולאור הפרוגרמה של המשתמש, מייצרת חוויה של חיבור לסביבה הקיימת אך בו זמנית גם מאפשרת ניתוק תוך יצירת עולם פנימי חדש.