בית בין כרמי זיתים

בית קרקע בשטח פתוח
סגנונות עיצוב פנים

בית בין כרמי זיתים

מושב קדרון הבנוי נחלות חקלאיות גדולות, הינו מושב מישורי אשר גודל החלקות מכתיב מרחקים די גדולים בין בתי המגורים. כרמי זיתים הם המרכיב העיקרי בנחלה עליה תוכנן ונבנה בית המשפחה. הרעיון התכנוני היה לייצר קשר בין חלקת הכרמים הקדמית לזו האחורית. לשם כך הונח הבית בהתאמה מורפולוגית לגריד עצי הזית, כאשר שורות הזיתים מקבילות ומאונכות לחזית הבית.

הבית הינו קומפוזיציה שבמרכזה חלל, “שער”, המכיל סיטואציות ציבוריות בחלל ומתפקד כמעבר בין שתי החלקות. לנפח זה הוצמדו משני צדדיו שתי מסות המכילות את הפונקציות הפרטיות.
הבית עוצב בשפה מודרנית המשלבת טיח לבן עם פרופילי אלומיניום שחורים ורצפת בטון מוחלק. בלילה יחסי המסה והנפח מתחזקים, הנפח מתפקד כ”כלוב אור” המשמש גוף תאורה בקנה מידה של הרחוב הצמוד.