פתחים

פטיו פנימי בבית
עיצוב פנים - אדריכלות נוף

פתחים

מעטפת המבנה מגיבה למשתנים רבים אשר מהווים עוגן תכנוני מובהק במרכיבי הקונטקסט. אלו כוללים נוף, מבטים שונים, ומוקדי עניין בחצר. כל אלו מתקיימים בתפיסה מרחבית כוללת ומגיבים גם לחזית החמישית של המבנה – הגגות אשר מאפשרים מבט וקשר בין פנים הבית לבין השמיים. מידת הפתיחות של המעטפת מושפעת כאמור משלושת הפרמטרים הבאים: קונטקסט, פרוגראמה, והאני מאמין שלנו המתכננים.

הפתחים מבחינתנו הם תולדה של פונקציה אנושית אך בו זמנית צורך ויזואלי חוויתי השייך גם לתפיסה חזותית של מתח, קומפוזיציה סימטריה ואסימטריה. הרעיון הוא לייצר מבטים רבים כשלל תמונות שונות, המהווים סופרפוזיציה בין חלל הפנים ומרחבי החוץ. הפתחים השונים מתייחסים לפוזיציות הדייר בחלל ומגיבים גם להשתנות זווית הראיה שלו ולגובה המבט בחללים השונים. אנו מאמינים כי הפתח, המבט והתנועה מייצרים מכלול אחד אשר תורם לחוויה האנושית בחלל.