דלתות

סגנונות עיצוב פנים

דלתות

דלת הכניסה משתלבת כחלק אינטגראלי בעיצוב מעטפת המבנה, הדלת משתלבת באחת החזיתות, לא בהכרח בחזית הקדמית הפונה אל הרחוב. דלת הכניסה יכולה להתמזג בחומריות החזית או להתבלט ממנה, כשהיא עצמה יכולה להיות שקופה או אטומה. קנה המידה האנושי ביחס  לדלת יכול להשתנות על ידי העצמת גודלה וגובהה.

הדלת מהווה את המפגש הראשון בין החוץ לפנים, לעתים היא גלויה לעיני הצופה ולעתים נסתרת. חומריותה משתנה מבית לבית, ומשלבת יחס קוהרנטי לקיר הפנים ובו זמנית לקיר החוץ של המבנה. דלת הפנים מהווה מעבר בין חלל לחלל, מציבורי לפרטי, מפרטי לפרטי כאשר מגוון רחב של מנגנונים שונים מאפשרים לה להשתלב באלמנטים האדריכליים הסמוכים לה.