ריהוט

עיצוב בית מודרני

ריהוט

רהיט משרת שני פרמטרים – פונקציה ואסתטיקה בתוך חלל נתון. הרהיט מכיל ערכים של צורך אנושי, זה יכול להיות ג’סטה אנושית, פונקציית אחסנה או כל חוויה התלויה בדייר וצרכיו השונים. הרהיט מיצר דו שיח עם עצמו כאובייקט או פסל בחלל ועם רהיטים הסמוכים אליו. הרהיט מקבל משמעות ויזואלית שכן מעבר להיותו עונה על פונקציה, רוב שעות היממה עונה הוא על צורך ויזואלי אסתטי. הרהיט הוא אובייקט אשר עיצובו נצחי כלומר אינו טרנדי והמחשבה לשלבו בחלל משלבת מחשבה לטווח ארוך. אנו משלבים בפרויקטים שלוש מערכות ריהוט שונות אשר המינונים שלהם משתנים לפרקים: ריהוט מוזמן המתוכנן לפרטי פרטים על ידינו, ריהוט אשר נרכש כחדש וריהוט קיים, כזה אשר מכיל מימד של התיישנות וזמן אחר.